Regulamin

 1. Klienci korzystający z kortów w ośrodku ‘’ Rodzinne Korty Tenisowe’’ są proszeni o zapoznanie się z regulaminem klubu.
 2. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje zakaz palenia oraz picia napojów alkoholowych.
 3. Tenisiści proszeni są o strój sportowy właściwy do gry w tenisa ziemnego oraz obuwie przeznaczone do tego sportu.
 4. Na terenie hali ze sztuczną trawą obowiązuje zakaz wejścia w brudnym obuwiu .
 5. Obsługa recepcji ma prawo odmówić wejścia na kort bez odpowiedniego obuwia.
 6. Na teren kortów prosimy nie wnosić żywności, szklanych opakowań oraz ostrych przedmiotów.
 7. Osoby, które doprowadzą do zniszczeń nawierzchni lub wyposażenia hal zostaną obciążone kosztami napraw.
 8. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie lub osobiście w recepcji klubu.
 9. Klient ma prawo dokonać rezerwacji jednorazowej lub okresowej , na wolny, dowolnie wybrany termin.
 10. Rezerwacje jednorazowe należy opłacić  przed wejściem na kort, a okresowe na początku każdego miesiąca. Brak opłaty na rezerwacje okresowe powoduje skreślenie z grafiku rezerwacji. Klienci dokonujący opłat miesięcznych są uprawnieni do korzystania z obowiązującej 15 % zniżki.
 11. Rezerwacje można odwołać  do 24h przed planowana grą. Wykupione rezerwacje można przenieść na dowolny termin inny niż stała rezerwacja, jeśli zostaną odwołane w terminie regulaminowym. Nieodwołanie rezerwacji jest obciążone 100% kosztami wynajmu kortów.
 12. W przypadku rezerwacji stałych miesięcznych klient jest zobowiązany wykupić wszystkie terminy przepadające na dany karnet.
 13. Klientowi przysługuje 1 raz na sześć miesięcy możliwość wykupienia mniejszej liczby rezerwacji niz przypadajaca ilość w danym karnecie miesięcznym.
 14. Rezerwacja 1 godziny wynajmu kortów oznacza 55 minut właściwej gry oraz 5 minut na posprzątanie kortu.
 15. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku na naszej stronie internetowej sa proszeni o zgłoszenie w recepcji Klubu.
 16. Klienci dokonujący rezerwacji w ośrodku ‘’ Rodzinne Korty Tenisowe ‘’ akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz za niewłaściwe korzystanie z infrastruktury ośrodka.